Overhalla kommune ligger ved lakseelven Namsen. Den nesten like kjente sideelven Bjøra, renner også gjennom kommunen. Tettsteder i Overhalla er administrasjonssenteret Ranemsletta,Skage, Skogmo og Øysletta.

Kommunen er godt egnet for jord- og skogbruk, og den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er den største i fylket. Driften har hovedvekt på korndyrking og storfehold.  Det finnes også noe industri med vekt på trevareindustri, produksjon av mineralske produkter og kjemisk industri. Mange av kommunens yrkesaktive jobber i nabokommunen Namsos.

Overhalla grenser i nord mot Fosnes og Høylandet, i øst mot Grong, i sør mot Snåsa og Steinkjer, og i vest mot Namsos. Besøk Overhalla kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Verdt å se

 • Ranem kirke.
 • Gravhauger på Bertnum, (Melhusskrinet)
 • Stutjønndammen, gamme
 • Sellæghylla, – foss, stryk, Hyllenget,
 • Haugum Mølle
 • Grande. Prestegård i 300 år. Hus for engelske laksefiskere. Tiendebur, gravhauger og gammel ridesti
 • Skistad. Johannes Rian, Gammel boplass/gravfelt
 • Kvatningen planteskole, trearium
 • Grandaunmoen. Gammel husmannsplass.
 • Barlia: Bauta Hans Barlien, Overhalla eldste hus, klonavelsenter, Husmorskolen
 • Bauta i Galguften
 • Minnestein Øysletta, Astri Lestum. Halshugget og brent som heks
 • Ramensbrua, utsiktspunkt, Gamle steinbruer på Sørsida.

Aktiviteter i Overhalla

 • Overhalla kommune er en flott destinasjon for de som ønsker ferie med laksefiske, både i Namsen, i Bjøra, med båt og fra land. Det er merkede sykkelløyper i kommunen, samt svært mange turmål.

Turmål

 • Vesterå, – historisk sti, utgangspunkt Efri Halfa, merket ferdselsveg til Steinkjer.
 • Vesterå, – sykkelveg, Homstad- Vellamælen
 • Oldtidsveg (ryddet), kavelbrolagt, fra Skage industriområde til Øyesvollkorsen, (merket løype), med avstikker til vardeplass, Tetlivattan, (utsiktspunkt).
 • Marmorgrotte i Veglofjellet.
 • Gravfelt Risvika
 • Ferdselsårer fra Galguften til Grong.
 • Himovatnet, Røde korshytta opprustet.
 • Koltjønnhytta med 30.000 besøkende hvert år. Trimløype. Liaseter med åpen hytte for overnatting.
 • Tømmersjøen.
 • Vanebovatnet, grillplass, kraftverk ( Vesteråfossen minikraftverk
 • Hekt´n med Skvenesset, Solumsfossen. Øyfossen

Unik Overnatting i Overhalla

 • Lyst til å sove i ei historisk NSB sovevogn over lakseelva Namsen? Eller i et tradisjonelt Trønderlån med historisk preg?