Stutjønndammen

Stutjønndammen

Navnet Stutjønna kommer av at det var ei stue som ble brukt til overnatting på turen.
Stutjønna ligger i Vesterå/Landego statsallmenning.

Når det skulle fløttes tømmrer, måtte man ha tilstrekkelig med vann. For å få tømmeret over steiner og ned fosser, måtte det til mer vann enn det som var vanlig vassføring i elvene. Men det måtte heller ikke være for høy vannførning, da kunne stokkene havne ut avv elva og inn på land. Derfor ble det bygget dammer for å regulere vannbruken i et vanndrag. I Trekvislavanndraget som Stutjønna er en del av, ble det bygget 6 dammer som var i bruk for å få tømmeret fra dette området ned til Vesteråvannet som var et oppsamlingsbasseng for tømmer fra et større område.

Sjekk ut steder i nærheten