Smelting, blomstring, vår…

Våren er en fin tid i Namdalen. Isen på fjellvannene og elvene smelter, fossene har stor vannføring, temperaturen øker, turstier blir tilgjengelig til fots og sykkelen kan tas fram fra boden. Trekkfuglene returnerer til regionen, bjørnen forlater vinterhiet og elgen og reinen kalver. Når det er vår kan du sjøsette båten og kajakken, eller  ta fram klatreutstyret for eventyr i fjell.

Båtliv og vannaktiviteter

Våren signaliserer varmere vær, og på våren kan du blant annet oppleve kajakk, kano, havfiske, ørnesfari, havsafari og dykking.