Vår

Foto: Bernartwood

Smelting, blomstring, vår…

Våren er en fin tid i Namdalen. Isen på fjellvannene og elvene smelter, fossene har stor vannføring, temperaturen øker.

Trekkfuglene returnerer til regionen, bjørnen forlater vinterhiet og elgen og reinen kalver.

Når det er vår kan du sjøsette båten og kajakken, eller ta fram klatreutstyret for eventyr i fjell.