Å kjøre snøscooter er en av mange vinteraktiviteter i Namdalen. Kjøring med snøscooter er regulert av lov om motorferdsel i utmark, men det er tilrettelagt for rekreasjonsløyper for snøscooter i mange kommuner. Her finner du informasjon om scooterløyper i Namdalen.

Røyrvik Kommune/ Raarvihken Tjïelte

I Røyrvik kommune er det lagt opp til milevis med rekreasjonsløyper for snøscooter. Det er mulig å kjøre scooter fra Røyrvik sentrum og det er gjennomgående løype fra Røyrvik til Namsskogan. Visit Børgefjell kan arrangere guidede scooterturer. Se løypekart, løypestatus og kjøp løypekort på hjemmesiden til Røyrvik kommune.

Namsskogan kommune

Det er 11 mil med snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Namsskogan, med parkeringsplasser tilknyttet løypene. Du kan blant annet begynne scooterturen ved Namsskogan Familiepark.  Det er gjennomgående løype fra Røyrvik til Namsskogan.  Finn mer informasjon om løypene og kjøp av løypekort på hjemmesiden til Namsskogan kommune.

Grong Kommune

I Grong kommune er det også lange strekninger med rekreasjonsløyper for snøscooter, blant annet i tilknytning til Grong Skisenter/Bjørgan og tettstedet Harran. Det er løype fra Grong til Snåsa, og det planlegges rute fra Grong og til løypenettet i Namsskogan. Finn mer informasjon om løypene på hjemmesiden til Grong kommune.

Lierne kommune

Det er svært mange muligheter for snøscooter i offentlig rekreasjonsløype i Lierne. Blant annet en isfiskeløype fra Devika til Limingdalen/Lyjmededaelie, løyper i området rundt Tunnsjøen, isfiskeløype fra Ingulfsvann til Storfjellet og mange flere. Til sammen åtte isfiskeløyper og 19 rekreasjonsløyper. Se løypekart og informasjon om kjøp av løypebevis på hjemmesiden til Lierne kommune.

Finn andre vinteraktiviteter her.  Savner du informasjon på denne siden? Tips oss med å sende e-post til post@visitnamdalen.no..