Røyrvik kommunen grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord (Grane og Hattfjelldal kommuner) og Sverige i øst. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger. Røyrvik inngår i Forvaltningsområdet for samisk språk. Det samiske språket i kommunen er sørsamisk.

Besøk Røyrvik kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Tunnsjøguden

Tunnsjøguden