Lierne ligger langs grensen til Sverige, og er en av Trøndelags største (og Norges 14. største) kommune i areal, men av de minste i folketall. Libyggene fordeler seg på flere bygder og grender, med Nordli og Sørli som de største, som ble slått sammen til dagens kommune i 1964. Kommunen grenser ellers til Snåsa, Grong og Røyrvik.

Området er særlig kjent for brunbjørnene, og selv om kommunens brunbjørnebestand er lav i forhold til bestanden i for eksempel deler av Sverige, er bjørnene et problem for sauebøndene.  Jord- og skogbruket er fortsatt de viktigste næringsveiene i kommunen.
Sandvika i Nordli er kommunens administrasjonssenter.

Nasjonalparker

Lierne er offisiell nasjonalparkkommune. Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i kommunen.

Hele Lierne/Lijre nasjonalpark ligger innenfor kommunens grenser, og sammen med verneområdene på svensk side blir dette et stort urørt område med vakker natur. Nasjonalparken bevarer naturmangfold og verner sårbare naturområder. Du kan fiske både i og utenfor parken (husk fiskekort), og dette er et flott område for flerdagsturer til fots. Her er det mange muligheter for friluftsliv og eventyr i villmarka. Det er aktiv reindrift i kommunen. Ta kontakt med Lierne nasjonalparksenter for turtips og mer informasjon.

 

Aktiviteter og spisesteder i Lierne

Utvalgte turforslag i Lierne