Lierne ligger langs grensen til Sverige, og er Nord-Trøndelags største (og Norges 14. største) kommune i areal, men av de minste i folketall. Libyggene fordeler seg på flere bygder og grender, med Nordli og Sørli som de største, som ble slått sammen til dagens kommune i 1964. Kommunen grenser ellers til SnåsaGrong og Røyrvik.
Lierne er særlig kjent for 
brunbjørnene, og selv om kommunens brunbjørnebestand er lav i forhold til bestanden i for eksempel deler av Sverige, er bjørnene et problem for sauebøndene.  Jord- og skogbruket er fortsatt de viktigste næringsveiene i Lierne.
Sandvika i Nordli er kommunens administrasjonssenter.

Besøk Lierne kommunes hjemmeside for mer informasjon eller Lierne Fritid

Lakavatnet

Lakavatnet