Namsen blir kalt selve dronningen blant lakseelvene, men i Namsenvassdraget er det flere prinsesser å velge blant.

Namsen blir kalt selve dronningen blant lakseelvene, men i Namsenvassdraget er det flere prinsesser å velge blant.

Også Sanddøla, Nordelva, Bjøra og Høylandsvassdraget (med bl.a. Eidsvatnet, Eida, Grongstadvatnet og Søråa) er flotte lakseelver. På Namsen er harling vanlig, i tradisjonell engelsk stil. Flinke roere med teft og kunnskap om storlaksen loser deg ned langs elva mens du tar hånd om både to og tre stenger.

Namsen

Namsen/Nååmesje er kjent som ei storlakselv, og hvert år tas det laks som er større enn 20 kg her. Elva er 230 km lang, og lakseførende i 210 av de 230 kilometerne. Namsen renner fra Børgefjell og sør-vestover mot utløpet i Namsos. Båtfiske – harling – er vanlig, og både båter og fiskemetoder har tradisjoner langt tilbake. Les mer om laksefiske i Namsen – lakseelvenes dronning.

Høylandsvassdraget

Høylandsvassdraget er 67 km langt og omfatter elvene Søråa, Nordåa, Eida, Flakken og Flåttelva.
Les mer om laksefiske i Høylandsvassdraget.

Bjøra

Bjøra er kjent for å ha den største laksen av elvene i Namsenvassdraget med en snittvekt på mellom 5 og 6 kg. Elva har utspring i Eidsvatnet og renner ut i Namsen. Les mer om laksefiske i Bjøra.

Sanddøla

Sanddøla er godt egnet for fluefiske fra land, men båtfiske forekommer i den nederste delen av elva. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen er mellom 4 og 6 kg, litt større enn snittet ellers i Namsen. Les mer om laksefiske i Sanddøla.