Namsen blir kalt selve dronningen blant lakseelvene, men i Namdalen er det flere prinsesser å velge blant.

Namdalen er hjem til Namsen, en av Norges beste lakseelver.  Her kan du lese mer om laksefiske i Namsenvassdraget, Høylandvassdraget og i andre lakseelver.

Namsen

Namsen/Nååmesje er kjent som ei storlakselv, og hvert år tas det laks som er større enn 20 kg her. Elva er 230 km lang, og lakseførende i 210 av de 230 kilometerne. Namsen renner fra Børgefjell og sør-vestover mot utløpet i Namsos. På Namsen er harling vanlig, i tradisjonell engelsk stil. Flinke roere med teft og kunnskap om storlaksen loser deg ned langs elva mens du fisker. Les mer om laksefiske i Namsen her. 

Høylandsvassdraget

Høylandsvassdraget er 67 km langt og omfatter elvene Søråa, Eida, Flakken og Flåttelva. Eida og Søråa er de viktigste fiskeelvene i Høylandsvassdraget. I tillegg ligger tre relativt store innsjøer i dette vassdraget -Eidsvatnet, Grongstadvatnet og Øyvatnet. Vannføringen varierer i forhold til nedbøren, men innsjøene bidrar til å dempe variasjonen.

Eida

Eida er en veldig rask elv på ca 1 km, som ligger mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet. Det drives først og fremst fiske fra land, både med sluk og flue.
Lakseførende strekning:1 km. Snittvekt laks:4-5 kg.

Søråa

Prøv en-hånds fluestang her!
Søråa, med Nordelva, er ca. 15 km. lang og ligger litt lenger opp i vassdraget enn Eida. Det drives først og fremst fiske fra land. Både sluk og flue brukes, men Søråa er en meget flott flueelv, og kanskje særs fin for fiske med en-hånds fluestang. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen i Søråa ligger på 4 til 5 kg. Vannhastigheten varierer en del. Lakseførende strekning:15 km. Snittvekt laks:4-5 kg.

 

Bjøra

Bjøra er kjent for å ha den største laksen av elvene i Namsenvassdraget med en snittvekt på mellom 5 og 6 kg. Elva har utspring i Eidsvatnet og renner ut i Namsen. Det drives både med båt- og landfiske, men fluefiske fra land er den vanligste fiskeformen. Bjøra er også kjent for sitt gode sjøørretfiske.

Bjøra renner ut i Namsen like ovenfor Overhalla sentrum. Den renner ut fra Eidsvatnet, og selve elvestrengen er drøyt 10 km lang. Snittvekt laks: 5-6 kg. Nedbørsfelt:557 km2. Lakseførende strekning:10 km.

Sanddøla

Sanddøla er godt egnet for fluefiske fra land, men laksefiske fra båt forekommer i den nederste delen av elva. Nerhøla i Tømmeråsfoss er den eneste sonen hvor det fiskes fra båt i noe omfang. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen er mellom 4 og 6 kg, litt større enn snittet ellers i Namsen.  Laksetrapper gjør at laksen går helt opp til Bergfossen i Sanddøladalen (foten av Lifjellet), det vil si en strekning på ca 40 km. Vassdraget er ikke regulert, så vannføringen varierer med nedbørsmengden. Større innsjøer i den øvre delen av vassdraget bidrar til å jevne ut vannføringen. Sanddøla er det største sidevassdraget til Namsen.

Opløelva

Opløelva renner gjennom tettstedet Salsbruket som ligger i Nærøysund kommune. I den nederste delen av elva er det et betydelig innsig av laks som byr på spennende opplevelser for interesserte fiskere. Utmarkscompagniet selger fiskekort.
Les mer om Oppløelva her.