Namsen er kjent blant laksefiskere som ei av verdens beste lakseelver. Namsen er kjent som ei storlakselv, og hvert år tas det laks som er større enn 20 kg her.

Båtfiske i Namsen

Båtfiske – harling – er vanlig, og både båter og fiskemetoder har tradisjoner langt tilbake. Fiskeren kan ha flere stenger uti samtidig mens en egen roer slipper båten nedstrøms ved å gå fra side til side i elva.

Den nedre delen av elva er relativt bred. Her er båtfiske mest vanlig, men mange står også på land. Den øvre delen er smalere, og det gir større fart på vannet. Her er landfiske vanlig, og vi har en økende tendens til at det fiskes med flue fra land i vassdraget. Ved båtfiske er det vanlig å bruke wobler, sluk/skei og noe flue, mens man ved landfiske stort sett benytter flue, sluk og mark.

Vassdraget er ca 210 km langt, og nedbørsfeltet er på ca 6.300 km2. Namsen er Norges tolvte lengste elv, og vassdraget er Norges åttende største målt etter størrelsen på nedbørsfeltet. Årlig middelvannføring ved Bertnem i Overhalla er 240 kbm/sek, og ved utløpet av Namsen ca 290 kbm/sek. Vannføring og temperatur er forholdsvis stabil ettersom vassdraget er regulert.

Fakta om NamsenFoto: Steinar Johansen

Lakseførende strekning: 210 km
Nedbørsfelt:                    193 km2
Middelvannføring:            4 m/sek