Namsen blir kalt selve dronningen blant lakseelvene, men i Namsenvassdraget er det flere prinsesser å velge blant.

Namsen blir kalt selve dronningen blant lakseelvene, men i Namsenvassdraget er det flere prinsesser å velge blant.

Også Sanddøla, Nordelva, Bjøra og Høylandsvassdraget (med bl.a. Eidsvatnet, Eida, Grongstadvatnet og Søråa) er flotte lakseelver. På Namsen er harling vanlig, i tradisjonell engelsk stil. Flinke roere med teft og kunnskap om storlaksen loser deg ned langs elva mens du tar hånd om både to og tre stenger.

Høylandsvassdraget

Høylandsvassdraget omfatter elvene Søråda, Eida, Flakken og Flåttelva.
Les mer om laksefiske i Høylandsvassdraget.

Bjøra

Bjøra er kjent for å ha den største laksen av elvene i Namsenvassdraget med en snittvekt på mellom 5 og 6 kg. Les mer om laksefiske i Bjøra.

Sanddøla

Sanddøla er godt egnet for fluefiske fra land, men båtfiske forekommer i den nederste delen av elva. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen er mellom 4 og 6 kg, litt større enn snittet ellers i Namsen. Les mer om laksefiske i Sanddøla.

Begge foto: Jan Arild Landstad/Østduun Laksevald

Namsen

Namsen er kjent som ei storlakselv, og hvert år tas det laks som er større enn 20 kg her. Båtfiske – harling – er vanlig, og både båter og fiskemetoder har tradisjoner langt tilbake. Les mer om laksefiske i Namsen – lakseelvenes dronning.