Namsskogan ligger nord i Namdalen, ved grensa til Nord-Norge. Området er perfekt for friluftsliv og villmarksopplevelser med Børgefjell nasjonalpark og fine jakt og fiskemuligheter.

Du finner Namsskogan lengst nord i Namdalen ved grensa til Nordland og med ei arm inn i Børgefjell Nasjonalpark. Rundt halvparten av utmarksarealet i kommunen er statsgrunn og størsteparten av dette er statsallmenning. Namsskogan er et eldorado for friluftsliv, villmarksopplevelser, jakt og fiske.

 

Finntjønn hytta

Det meste av arealene i Namsskogan, er det Namsskogan Fjellstyre som forvalter. Fjellstyret forvalter bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske i statsallmenningene. De har også 17 hytter for utleie samt en

masse robåter rundt omkring i fjellheimen, noen ved vei, andre oppe i fjellet. Noen av hyttene har strøm, andre er ekte villmarkshytter der du kan overnatte hele året rundt, underveis på en lengre vandretur eller skitur. Du kan også bruke hyttene som base på fisketurer, eller ta ei fin hyttehelg for å få litt digital detox i naturen. Det er mange muligheter for vandring og fjellturer i Namsskogan. Her får du 7 turforslag.

 

Småviltjakt

Namsskogan fjellstyre forvalter småviltjakt på ca 585 000 dekar.
Jaktkort og kart samt mer informasjon finner du hos inatur. Ønsker du å søke på regulerte perioder gjør du dette via fjellstyrets egne nettsider.  Det er også mulig å kjøpe jaktkort for storviltjakt.

Fiske

FjellfiskeNamsskogan har til sammen mer enn 800 vatn/tjern og 35 elver med bra fiske. Ørret er det vanligste fiskeslaget, men noen få vann har også bestander av røye.

Elva Namsen, som har sitt utspring nord-øst for kommunen, renner over 70 km gjennom hele kommunen. Elva har en utmerket ørretbestand, og fisk på 1-3 kg er ikke uvanlig.
Elva er ikke lakseførende i Namsskogan, men det finnes en relikt lakseart, nemlig Namsblanken. Den blir nok ikke over 2-3 hekto, men yter god motstand når du får den på kroken.

Av fiskekort kan du velge mellom Namsskogan kortet eller Børgefjell kortet.