Du finner Namsskogan lengst nord i Namdalen ved grensa til Nordland og med ei arm inn i Børgefjell Nasjonalpark. Rundt halvparten av utmarksarealet i kommunen er statsgrunn og størsteparten av dette er statsallmenning. Namsskogan er et eldorado for friluftsliv, villmarksopplevelser, jakt og fiske.

Skilt og klopper på tur inn i Børgefjell nasjonalpark fra Smalåsen
Foto: Namsskogan Fjellstyre

Børgefjell Nasjonalpark

Fra Smalåsen i Namsskogan kan du vandre inn mot Børgefjell nasjonalpark. Følger du den klopplagte stien vil du etter hvert komme til Namskroken.

Skilt og klopper på tur inn i Børgefjell nasjonalpark fra Smalåsen
Foto: Namsskogan Fjellstyre

Fra Smalåsen i Namsskogan kan du vandre inn mot Børgefjell nasjonalpark. Følger du den klopplagte stien vil du etter hvert komme til Namskroken. Her er Namskrokhytta, ei av 16 hytter som Namsskogan Fjellstyre leier ut. Noen av hyttene har strøm, andre er ekte villmarkshytter der du kan overnatte hele året rundt, underveis på en lengre vandretur eller skitur.

Fjelltur og fotturer i Namsskogan

Det er mange muligheter for vandring og fjellturer i fjellet. Noen turer er merket, andre er ikke det.  Her finner du forslag til 7 fjellturer i Namsskogan.

Høst av naturen i Namsskogan

Det meste av arealet i Namsskogan utenfor Børgefjell er det Namsskogan Fjellstyre som forvalter. Fjellstyret forvalter bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske i statsallmenningene. I tillegg til utleiehyttene nevnt ovenfor har de også en masse robåter rundt omkring i fjellheimen, noen ved vei, andre oppe i fjellet.

Ørret, fiske i Namsskogan
Foto: Namsskogan Fjellstyre

Fiske i Namsskogan

Namsskogan har til sammen mer enn 800 vatn/tjern og 35 elver med bra fiske. Ørret er det vanligste fiskeslaget, men noen få vann har også bestander av røye.
Av fiskekort kan du velge mellom Namsskogan kortet eller Børgefjell kortet.

Festing av krok på snøre
Foto: Marius Rua/Visit Namdalen

Elva Namsen, som har sitt utspring nord-øst for kommunen, renner over 70 km gjennom hele kommunen. Elva har en utmerket ørretbestand, og fisk på 1-3 kg er ikke uvanlig.
Elva er ikke lakseførende i Namsskogan, men det finnes en relikt lakseart, nemlig Namsblanken. Den blir nok ikke over 2-3 hekto, men yter god motstand når du får den på kroken.

Jakt i Namsskogan
Foto: Kristin Smestad / Visit Namsskogan

Småviltjakt i Namsskogan

Namsskogan fjellstyre forvalter småviltjakt på ca 585 000 dekar.
Jaktkort og kart samt mer informasjon finner du hos inatur. Ønsker du å søke på regulerte perioder gjør du dette via fjellstyrets egne nettsider.  Det er også mulig å kjøpe jaktkort for storviltjakt.

Vinter i Namsskogan
Foto: Namsskogan Fjellstyre

Vinter i Namsskogan

Og sist, men ikke minst… vinteren i Namsskogan. Isfiske er en svært populært aktivitet her, gjerne kombinert med scooterturer i kommunens godkjente løyper.