Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ligger i kommunene Namsskogan, Røyrvik, Hattfjelldal og Grane. Nasjonalparken ble i 1963 opprettet, da som Norges andre nasjonalpark.

Børgefjell består av høye topper, mjuke daler, ville stryk og langstrakte heier. I øst finner du vidstrakte heier og runde topper, i vest høye tinder og djupe daler med botnbreer og fjellvatn, mens det i sør er flere ville stryk og vakre fosser. I tillegg til jakt og fiske er Børgefjell kjent for sitt særmerke; fjellreven. Nasjonalparken har få eller ingen oppmerkede løyper. Du kan lese mer om nasjonalparken på borgefjellnasjonalpark.no.

Ønsker du å oppleve Børgefjell kan du i Namdalen starte turen enten ved Namsvatnet i Røyrvik eller ved innfallsporten til nasjonalparken ved Smalåsen/Smeelehaesie i Namsskogan. Starter du i Røyrvik er Limingen Gjestegård et fint sted og overnatte før turen går videre nordover.

Innfallsporten ved Smalåsen er skiltet fra E6. Fra Smalåsen kan du gå en fin dagstur til Namsskogan Fjellstyre sine hytter i Namskroken, inne i nasjonalparken. Du kan også starte villmarkseventyret ditt ved Smalåsen.

Fjellrev og dyreliv

Fjellreven i Børgefjell nasjonalpark er idag den eneste levedyktige bestanden i Norge. Fjellreven ble fredet i 1930, men bestanden har ikke tatt seg opp, og i dag finnes det kun noen få dyr igjen. Skulle du være så heldig å se en, vet du at du har vært med på en unik naturopplevelse. Du kan lære mer om fjellreven i Børgefjell ved Fjellrevsenteret til Visit Børgefjell i Røyrvik.

I nasjonalparken  finnes også jerv, gaupe og bjørn. Elgen er freda i deler av Børgefjell nasjonalpark, som også er beitemark for en ikke ubetydelig mengde tamrein. Det er helårlig reinbeitedistrikt i Børgefjell og vi ber om at alle som vandrer, fisker eller jakter i parken viser hensyn og holder avstand fra reinflokkene. I området rundt Simskardelva og Tiplingan er fuglelivet særlig mangfoldig, med blant annet kongeørn, fjellvåk og snøugle.

Vandring, jakt og fiske

Børgefjell er kjent som en av Norges siste villmarker med store områder populære blant vandrere og fiskere. Nasjonalparken er kjent for sine mange fiskerike vann, med Simskardvatnet og Orvatnet som de største. Elvene Namsen og Vefsna har begge utspring i Børgefjell nasjonalpark. Jaktmulighetene domineres av rype- og småviltjakt. Ønsker du å fiske i parken så kjøper du enklest fiskekort hos iNatur.no.

Krevende nasjonalpark

Det varierte og til tider alpine terrenget gjør at været skifter ofte i Børgefjell, og mye nedbør og strenge vintre er vanlig. Gode klær for mange forhold er derfor en nødvendighet for å ferdes her.

Det alpine landskapet gjør at Børgefjell i større grad enn mange andre nasjonalparker egner seg best for vante fjellfolk. Det er også lite tilrettelagt for overnatting i hytte, selv om det finnes et par unntak. Det er mulig å få guidede opplevelser i nasjonalparken.