Fisket i Namsskogan byr på fine og varierte naturopplevelser, fra skoglandskap til høgfjell. Du kan boltre deg i 800 vann/tjern og 35 elver, og flere steder har du gode muligheter til å oppleve eventyrlig fiske, med en særdeles god kvalitet på fisken. Ørret er mest utbredt, men noen vann har også gode bestander med røye.

Namsen, «elvenes dronning» renner gjennom hele kommunen. Elva er ikke lakseførende i disse delene av vassdraget, men til gjengjeld er den en av Norges beste ørretelver! Du finner også en relikt lakseart her, Namsblanken.


Våre anbefalinger:

Namsen

Her finnes en enestående bestand av stor ørret i stort sett hele elvestrekningen. Elva er variert med fosser og stryk med fine kulper og lange strekninger med rolig vannføring. Markfiske og fluefiske er egnelig redskap.

Tunnsjøelva

Ei sideelv sør i kommunen med kvaliteter fullt på høyde med Namsen. Her finnes 20 km elv med mange fine strekninger. Ørreten er av veldig god kvalitet. I de øvre delene av elva kan man også få røye. Markfiske er mest utbredt, men fluefiske er også egnelig.

Mellingsvatnet

7 km2 stort vatn nord i kommunen, i et idyllisk skogkledt landskap. Fine holmer spredt over hele vatnet gir mange gode fiske- og leirplasser. Svært familievennlig område. Kun ørret av fin kvalitet. Åpent for granfiske i perioder. Oterfiske fra båt under døgnflueklekkinga anbefales!

Skorovassfjella og Nessåvatna

I dette området er det en rekke vann og tjern med både ørret og røye. Nessåvatna består av tre store vatn med Midtivatnet som selve diamanten. Her kan du få både ørret ot røye på flere kilo. Merkede stier inn fra Skorovatn gjør området lett tilgjengelig.

Gåsvatna

Storgåsvatnet og Litjgåsvatnet ligger i fin høgfjellsnatur sammen med flere andre små og store vatn. Kun ørret i Storgåsvatnet. Lijtgåsvatnet har tett røyebestand, men fisk opp mot 1,5 kg kan forekomme. Fin kvalitet også på småfisken. Anbefalt isfiskeområde for barn.

Steinfjellet

Her finnes en rekke vatn med ørret av god kvalitet og fin størrelse. Området er lett tilgjengelig fra Steinfjellveien, og man kan fiske like ved vei eller gå hvor langt man måtte ønske for å prøve fiskelykken i spennende høgfjellsvatn.

Namskroken og Børgefjell

Øvre deler av Namsen ligger i Børgefjell nasjonalpark. Her er en variert og villmarksprega natur. Ørreten er av meget god kvalitet og kan gjerne bli både ett og to kilo. For de som ønsker å gå et stykke er Jengelskardvatnet verdt et besøk.

Storfrøyningelva

Nesten 10 km med variert elv. Ørret på 0,2-0,3 kg mest vanlig, men fisk på 1 kg er ikke uvanlig! Egnelig for både markfiske og fluefiske. Mange nærliggende vatn med mulighet for garnfiske.

For familien

Av lett tilgjengelige og lettfiska vann/tjern kan vi nevne vassleia Osvatnet, Midtivatnet og Ausvatnet i sørvest, Brekkvatnet og Frøyningen i de midtre delene av kommunen og Sponstjønna på Steinfjellet. I Sandåa like øst for Namsskogan sentrum er det også artig å være liten fisker, da det biter villig på spesielt mark og dupp.

 

Namsskogankortet

Namsskogankortet gir deg tilgang til rimelig fiske på 85 % av alt utmarksareal i Namsskogan kommune. Kortet omfatter alt areal tilhørende Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk AS, Ulvig Kiær AS og Moen kommuneskog. Falmår Statskog i Grong kommune er også innlemmet i fiskekortet.

Kortet selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort på www.inatur.no .
Det kan også kjøpes på flere reiselivsanlegg og bensinstasjoner i kommunen. Barn under 16 år fisker gratis.

Villmarkshytte på fisketuren?

Ønsker du å overnatte i hytte på fisketuren? Namsskogan Fjellstyre har 16 utleiehytter, perfekt for ditt fiskeeventyr.

GOD TUR OG SKITT FISKE!