Lierne/Lijre nasjonalpark er kjent for gode jakt- og fiskemuligheter. I de fleste fjellvannene finnes ørret, i noen vann også røye. Nasjonalparken er også et sikkerstikk for de som liker å plukke sopp og bær.

Nasjonalparken er stort sett preget av lave fjellområder, med unntak av Hestkjølen som er et fjellparti med høyeste topp over 1300 moh. I tillegg finner man store myrområder og områder med litt skog. Kart over Lierne Nasjonalpark.

Området er godt egnet til turgåing, men det er få merkede stier og åpne hytter. Ønsker du å vandre i parken kan du starte ved innfallsporten til Lierne ved Øvre Jakthytta i Muru. Det er skiltet til nasjonalparken fra E6 og innover på Fv74.  Gå gjerne turen til Nasjonalpark-bauta Lierne nasjonalpark. Både i og utenfor nasjonalparken har Lierne fjellstyre hytter som det er mulig å leie. Fjellstyrene leier ut båt i flere vann.

Mangfoldig dyreliv i nasjonalparken

Siden landskapet i nasjonalparken er så variert er dette et godt område for fugler, særlig vadere, ender og lommer. Her kan du observere både boltit, svømmesnipe og fjelljo. Dessuten gir området med sitt villmarkspreg godt livsgrunnlag for arealkrevende arter som jerv, gaupe og bjørn. Lierne er kjent som den kommunen i Norge med mest brunbjørn.

Spor fra istida

Typisk for området er en del store økologisk strukturer som er særlig viktig for plante- og dyrelivet. Landskapet er en eneste stor utstilling for hvordan istida preget området for mangfoldige år siden. Med de tykke moreneavsetningene og mange ulike løsmasseformer er landskapet i nasjonalparken unikt for Nord-Trøndelag. Innenfor parkgrensa finner du istidsfenmener som rogenmorener, drumliner, eskere, spylerenner og israndsavsetninger

Besøk Besøkssenter nasjonalpark Lierne sin nettside for mer informasjon.