Vattatuva

Beskrivelse av turen: Relativt bratt sti. På turen er det utsikt mot Rosset og Elstad og oppe på toppen er det flott utsikt mot Harran og Heimdalshaugen (1159 moh). Turen er ca 2,5 km og på denne ruta er det en stigning på ca 275 høydemeter. På Vattatuva var det plassert en trevarde og toppen har fått navnet etter det. Vattatuva var den øverste varden av Namdalsvardene. Den ble registrert og satt i stand siste gang omtrent år 1800 og ble satt i beredskap med fullt vakthold fra sommeren 1808 og fram til våren 1809.

Adkomst: Parker ved Lakseakvariet. Gå over E6 på gang- og sykkelstien, ca. 400 meter og ta av til venstre opp grusveg. Følg sti over tunneltak og opp gjennom skogen. Relativt bratt sti hele turen.

Fagerliklumpen

 Beskrivelse av turen: Fagerliklumpen er 477 moh og det er flott utsikt mot Heimdalshaugen, Geitfjellet, Tømmeråsfjellet, Overhalla, samt elvene Namsen og Sanddøla. Turen starter ved parkeringsplassen på Leksås langs en eldre vei i kulturlandskapet. Etter ca. 600 m står det skilt for sti til Damtjønna. Da kan en velge å gå direkte til Fagerliklumpen, noe som er ca. 2 km, eller ta til høyre og gå om Damtjønna for å komme til Fagerliklumpen.  Da blir turen på 4,5 km.

Turen er noe krevende, med en del myr og kupering, men er en flott tur som gir flott utsikt utover Grong underveis og fra toppen.

Adkomst: Ta av fra E6 ca. 400 m sør for Mediå bru, mot Grong kirke og Namsos. Ta av første veg til høyre (100 m etter krysset). Ta deretter til venstre skiltet Grong gård. Ta første til høyre mot Leksås (gårdsveg som går opp mellom menighetshuset og kirken), ca. 1 km til enden av vegen på Leksås, (parkering). En kan også gå turen fra Bergsmo, ta av fra E6 mot Namsos (RV 760), ta av til høyre ved Grong dyreklinikk på Bergsmo, så til høyre etter Coop Marked, fortsett vegen helt opp til skytterbanen. Parker bilen her å gå vegen innover 300 m, der er starttavla plassert.

Heimdalshaugen

Beskrivelse av turen: Heimdalshaugen er det høyeste fjellet i Grong med sine 1159 m.o.h. Utsikten fra toppen er fantastisk på klare høstdager. Man ser lett Heilhornet på Sør-Helgeland i vest og Kvigtind i nord. Turen er på 6,5 km en vei og med en stigning på 930 høydemeter.

Fra parkeringen er det skogland i starten, men etter en halvtimes tid er dette passert. Gå inn mellom Storhaugen og Litjhaugen og opp på Skaftet. I skråen mot Litjhaugen ligger Gjeterhytta. Dette er ei enkel, lita hytte som står åpen hele året. Her er det greit å finne ly, overnatte, eller bare spise matpakka si. Sengeplass til max fire. Fra Skaftet holder man til høyre og følger ryggen. På toppen er det en markant steinvarde. Også populært på vinteren. Da setter en igjen skiene på Skaftet før toppen, da den siste delen er litt bratt.

Adkomst: Man kan komme seg til topps fra nær sagt alle kanter. Det er enda ikke noen merket rute opp til toppen. De fleste starter fra Solem inne i Nesådalen friluftsområde. NB! Dette er en bomvei.

Geitfjelltoppen

 Beskrivelse av turen: Geitfjelltoppen er et kjent landemerke i Namdalen med flott utsikt utover Namdalen i flere retninger. Toppen er 872 m.o.h. og du kan komme dit fra to utgangspunkt.  Går du veien til Geitfjellsenderen, så går eller sykler du på en fin grusvei, mens fra Jørem går du i terrenget. Det er 7,5 km langs Geitfjellveien og 4,5 km langs sti fra Jørem. Med nesten 800 meter stigning så blir det mye oppoverbakke, men det får en igjen i utsikt så fort en kommer over skoggrensen.

Blomster på eng, grønt gress.

Foto: Grong Kommune

Dette er også et veldig fint område på vinter, med kilometersvis med flotte løyper innover fjellet.  Du kan også gå langs marmorbekken til kalksteinsgottene og se på reinroseblomstring i starten av juli.

Adkomst: Ta av fra E6 ved Langnes, skiltet Øysletta. Kjør langs Sørsivegen i ca. 1300 meter, ta av til høre inn på Rostavegen ved jernbaneovergang og grendehus og kjør ca. 480m.Sving så til venstre inn på Geitfjellvegen og kjør ca. 400m til parkering. Her starter turen. Du kan også starte fra Jørem, da følger du Sørsivegen i 5,4 km fra E6 i Langneskrysset til merket turstart.

Storhusfjellet

Beskrivelse av turen: Rundturen er krevende og er på 12,8 km. Høydeforskjell er 387 m. Det er også mulig å gå tur/retur Storhusfjellet eller å gå til Mediåsetra og Stortuva som rundtur på 8,8 km. Fra bommen: gå grusvegen og forsett rett frem i vegkryss etter ca. 650 meter. Trimboks etter 2,4 km. Turen til topps er 4,75 km. På utsiktspunktet er det flott utsikt over bla Grong sentrum, Geitfjellet og mot Overhalla kommune. Les om Mediå-Sagnet her.

Adkomst: Kjør RV 391 fra Mediå bru (Grong sentrum). Ta av ved Hydro og kjør deretter til høyre oppover boligfelt til vegbom og grusveg. Parker ved bommen. Turen kan starte her. Andre startpunkt kan være fra Hallgotto eller Litjåa (se kart).

Rognsmo natur-og kultursti

 Beskrivelse av turen: Rundturen er en familievennlig natur – og kultursti som går i lett terreng. Total lengde for er 2,3 km.

Rognsmoen er et av de mest interessante forminneområdene i hele Namdalen. Etter funn av fornminner og historiske beretninger kan en fastslå at det har vært bosetting på Rognsmoen i yngre jernalder, dvs. omkring 600 – 1000 år e.kr. Det er funnet 34 gravhauger på Rognsmoen, hustufter, oldtidsveg og fangstanlegg. Det er tilrettelagt natur- og kulturinformasjon langs hele stien, med informasjon om gamle fangstteknikker, gammel bosetting mm.

Rognsmoen ligger på et isranddelta dannet av isbreen under slutten av istida. Flygesanden ligger som en rygg over deler av isranddeltaet. Området har nasjonal verneverdi på grunn av de mektige grusavsetningene som er blant de mest markerte og synlige vi har.

Adkomst: Ta av fra E6 ved kryss til Lierne og Sverige langs riksveg 74, Sanddøldalsvegen. Følg veien i 1,7 km og ta av til venstre skiltet Rognsmoen. Ta med en gang til høyre og følg grusveien inn til parkeringsplass. Der er det gapahuk og fint å raste.

 

Pilegrimsleden

Beskrivelse av turen:Turen følger den nordligste delen av pilegrimsledeb til Stiklestad. Første etappe starter ved Gløshaug kirke på Gartland, og går til Grong sentrum (13,2 km). Etappen følger i store trekk den gamle riksvegen fra 1820-30, og går gjennom et område med mange fornminner. Siste del fra E6 og over Berga/ Djupdalen er mer krevende (4,5 km). Andre etappe går fra Grong sentrum og til Heia gjestegård (16,3 km).

Pilegrimsleia fra Namdalen er den nordligste leia i Norge. Med de nye funna på Gløshaugen, at den tidligere stavkirka som stod der kan dateres tilbake til 1155, viser dette i enda større grad at stedet har vært et Olavssete. Turen gjennom Grong sentrum passerer Tømmeråshøla, en av Norges fineste badeplasser.

Adkomst: Ta av fra E6 ved kryss 775 til Høylandet. Etter ca. 700 meter, følg skilting til Gløshaug kirke. Parkering nedenfor kirka. Les mer om Nordleden her.