Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark/Låarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve er en stor nasjonalpark i Trøndelag, opprettet for å beskytte karakteristisk fjelllandskap, urskog, dyreliv og et flott naturområdet med lite menneskelig påvirkning. Dette er en av de største nasjonalparkene i Norge, med et allsidig landskap fra skogarealer med urskog til høyfjell og steinur. Det er svært mange kulturminner i Blåfjella-Skjækerfjella, spesielt kulturminner med sørsamisk opphav. Nasjonalparken egner seg bra for jakt og fiske, vandring og andre villmarkseventyr.

Dyrerik nasjonalpark

Nasjonalparken er kjent for mye rype og skogsfugl. I de høyereliggende vannene biter både ørret og røye godt. Elg kan også jaktes, men ikke i tidligere Gressåmoen nasjonalpark. I dalene og mange av liene er det mye hjort og rådyr, og jerv, gaupe og bjørn observeres jevnlig. I området er det også mange våtmarksfugler, rovfugler og ugler, flere på lista over sårbare og truede arter.

Det er aktiv reindrift i nasjonalparken og du vil ofte se rein i området. Vis hensyn til reinens behov om å være i fred på snøflekker på varme sommerdager, eller i høyden. Vis spesielt hensyn på våren under perioden med kalving.

Ønsker du å oppleve nasjonalparken?

Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella består av lave fjell og snilt terreng. Den sørlige delen av parken har flere merkede stier og egner seg godt for familieturer. Den nordlige delen av  nasjonalparken har flere topper over 1000 meter. Midtiklumpen 1333 moh. er det høyeste fjellet i parken.

I Namdalen kan du starte turen fra flere steder, blant annet ved innfallsport Trongen i Grong, ved nasjonalpark-bauten på Lifjellet og innfallsport Tjallia (tursti til Lakavatnet). Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er skiltet fra E6. Turstien til nasjonalpark-bautaen er skiltet fra Fv74. Bautaen står ved grensen til nasjonalparken og passer fint som ettermiddagstur. Besøkssenter nasjonalpark Lierne er det offisielle informasjonssenteret til nasjonalparken.

Overnatting i og rundt nasjonalparken

For lengre turer er det godt å vite at det finnes flere overnattingsmuligheter. Turistforeningen stiller Holden Fjellgård og Skjækerdalshytta til selvbetjent disposisjon, og det er også flere andre overnattingsmuligheter, samt lokale spisesteder i området rundt parken.