Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark er en nasjonalpark i Trøndelag som egner seg bra for jakt og fiske, vandring og andre villmarkseventyr.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (Låarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve på sørsamisk) er en stor nasjonalpark i Trøndelag, opprettet for å beskytte karakteristisk fjelllandskap, urskog, dyreliv og et flott naturområdet med lite menneskelig påvirkning.

Dyrerik nasjonalpark

Nasjonalparken er kjent for mye rype og skogsfugl. I de høyereliggende vannene biter både ørret og røye godt. Elg kan også jaktes, men ikke i tidligere Gressåmoen nasjonalpark.

I dalene og mange av liene er det mye hjort og rådyr, og jerv, gaupe og bjørn observeres jevnlig. I området er det også mange våtmarksfugler, rovfugler og ugler, flere på lista over sårbare og truede arter.

Foto: Steinar Johansen/Lierne Nasjonalparksenter

Flott turterreng

Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella består av lave fjell og snilt terreng. Mange merkede stier gjør at området egner seg godt for familieturer. Kontrastene møter du blant annet ved Midtiklumpen, som strekker seg 1333 moh.

Turistforeningens hytter

For lengre turer er det godt å vite at det finnes flere overnattingsmuligheter. Turistforeningen stiller Holden Fjellgård og Skjækerdalshytta til selvbetjent disposisjon, og det er også flere andre overnattingsmuligheter.

Les mer om naturopplevelser i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Foto: Steinar Johansen/Lierne Nasjonalparksenter