Vik kirke

Vik kirke

Den 8 januar 1872 var sognestyret samlet på Vik for å peke ut tomta for den nye kirken som det var gitt tillatelse til å bygge. Vik kirke ble tømret av tømmermann Johannes Kvatningen på Kvatningen gård. 

Kirken var i noe dårlig stand til den 19. 1.1873 da en sterk sørøst storm blåste ned det meste av kirkebygget. 11. Mai samme år var en kommet så langt at grunnsteinen under alterfoten kunne legges. Likesom ved Løvøy, ble det murt inn en minneseddel i et rom under alteret 

Kirken ble innviet den 25. November 1873 ved prost Brun og prestene i prostiet. Sognepresten i Namsos, prost Arzenberg, var også tilstede. Utsmykningen og det vanlige kirkeutstyr ble ordnet ved gaver: Johannes Fossvik og Jon Trefjord ga alterkalk og disk, den vakre Kristusskikkelsen i gips som er en kopi fra den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens verk, er gitt av Adolf Påske. Maren Påske ga lys til lysestakene som Ole Ulriksen hadde gitt. Petter Vindseth ga teppe foran alteret, Mathias Gladsø lysekrone, og losene på Villa ga skipet som henger under taket. Noe av det gamle utstyret fra Halmøy kirke ble flyttet til Vik.

Den 18 november 1913 slo lynet ned i kirken. Tårnhetten ble splintret, og tak og loft på sørsiden ved tårnfoten ble revet opp med en åpning på 8-9 meter i hver kant. Vinduene og dørene ble sprengt av trykket, og mye av panelet ble revet opp og ødelagt. Merkelig nok brant ikke kirken. Et sterkt regnvær som fulgte tordenværet, var trolig det som berget den. I 1913-1914 ble den satt i stand og malt.