Skei Utvalgte kulturlandskap
©Newsonrequest

Skei Utvalgte kulturlandskap

Skei er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge som har fått særskilt status på grunn av sine biologiske og kulturhistoriske verdier. Skei ble Utvalgt Kulturlandskap i 2009. 

Området på Skeisnesset har blant annet den truede naturtypen kystlynghei, mange kulturminner fra både vikingtid (Herlaughaugen), nyere tid i form av steingjerden, rydningsrøyser og gamle bygninger. Leka Bygdemuseum unngår i området. Det er utarbeidet en kultursti på Skeisnesset. Les mer om Skei utvalgte kulturlandskap på leka.kommune.no

På Skeisneset er det også et fuglefredningsområde med vannfuglarter og våtmarksfugler. Les mer om Skeisneset Fuglefredningsområde her.