Oppgården i Kvelia
©Kvelia Utvalgte Kulturlandskap

Oppgården i Kvelia

Sentralt i Kvelia ligger den fredede gården Oppgården, som er et av Trøndelags best bevarte gårdsanlegg fra 1800-tallet. Gården ble ryddet på slutten av 1600-tallet. Gårdstunet, slik det ligger i dag, ble bygd opp av den kjente Jens Larsen Kveli, og er bevart med tun og bygninger slik den sto for 150 år siden. Foruten hovedbygningen finns det steinfjøs, stall, smie, stabbur, badstue, melkehus, brønnhus, bakerstue og jordkjeller.

Mesteparten av bruksgjenstandene og redskapen som var bruk i det forrige århundre finnes fortsatt i bygningene. Enga rundt gården har et uvanlig rikt botanisk mangfold og blir høstet ogdrevet som natureng. Den har status som vernet kulturlandskap.
På tunet i Oppgården arrangeres det populære friluftsteateret Pe-Torsa siste helga i august hvert år.

Kveli utvalgte kulturlandskap

Oppgården er en av hovedgrunnene til at Kveli ble utvalgt som spesielt viktig kulturlandskap. Du finner mer om Kvelia UKL her.
Gården har også en seter med 7 bygninger. Seteren ligger ved Rømmervatna, ca 6 km fra gården. De fleste bygningene er restaurert i de seneste år. Seteren har vernestatus.

Du kan bestille omvisning i Oppgården hos Ole Harald Kveli, tlf. 94439544. Du kan også bestille guidet tur til Rømmervasseteren, enten til fots (2,3 km) eller til vanns, hos Hilde Kveli, tlf. 90768314.