Millavassdammen

Millavassdammen

Millavassdamenn er en god representant for varianten ”flakdam” (lokal betegnelse) av typen tømmerkistedammer, og for fløtningshistorie i de indre deler av Namdalen. Den forteller historien om et innlandsområde som bl.a. gjennom skogsdriften åpnes opp for mer virksomhet. Dammen er restaurert i 2007, og arbeidet er godt dokumentert for ettertiden.

Dette er en viktig kilde til kunnskap om håndverkstradisjoner for bygging av denne typen dammer. Formidlingen av historie på stedet øker dammens kunnskaps- og opplevelsesverdi. Anlegget har fått høy prioritet som kulturminne i Nord-Trøndelag fylkeskommunes prosjekt ”Fløtningsinnretninger langs Namsenvassdraget” i 1995.

Sjekk ut steder i nærheten