Open menu
Berggården Gamle Handelssted
©Foto Anne Grete Walaunet

Berggården Gamle Handelssted

Kilde: Visit Namdalen AS

I kystbyen Rørvik finner du Berggården gamle handelssted. Her har Johan Berg (1839-1929) og fruen Betzy Berg (1853-1925) spilt en sentral rolle i framveksten av Rørvik som handelssted. Mot slutten av 1870-tallet etablerte de Berggården, som fikk stor betydning som handelshus på Namdalskysten.

Hovedbygningen lå slik at den var synlig for de som kom sjøveien, I hovedbygningen hadde familien Berg sin herskapelige privatbolig – og kom det storbesøk til Rørvik, tok de gjerne inn her.

I butikken ble det omsatt forbruks- og utstyrsvarer av alle slag, stoffer, konfeksjon og fiskeutstyr. Brødvarene ble produsert i eget bakeri. Berg kjøpte også varer, ofte som betaling for andre varer som sild, fisk, egg smør, kjøtt og melk. I tunet var det borgstue med bakeri, stabbur, driftsbygning med fjøs, stall og låve. Ned mot sjøen lå en vakker og tidstypisk hage. Ved sjøen bygde Berg et stort pakkhus – Heimbrygga – som ble brukt til mellager og salting av fisk.

Butikken, finstua og kjøkkenet er bevart slik at du får et innblikk i hvordan livet var i berggården tidlig på 1900-tallet.

I Berggården kan du oppleve utstillingene Woxengs Samlinger, Leirvik-samingen og utstillingen av over 400 fotografiapparater.

Mer informasjon: www.kystmuseetrørvik.no

Sjekk ut steder i nærheten