Berggården Gamle Handelssted
©Kystmuseet Rørvik

Berggården Gamle Handelssted

I kystbyen Rørvik finner du Berggården gamle handelssted. Her har Johan Berg (1839-1929) og fruen Betzy Berg (1853-1925) spilt en sentral rolle i framveksten av Rørvik som handelssted. Mot slutten av 1870-tallet etablerte de Berggården, som fikk stor betydning som handelshus på Namdalskysten.

Hovedbygningen lå slik at den var synlig for de som kom sjøveien. I hovedbygningen hadde familien Berg sin herskapelige privatbolig – og kom det storbesøk til Rørvik, tok de gjerne inn her.

I butikken ble det omsatt varer av alle slag. Brødvarene ble produsert i eget bakeri. Berg kjøpte også varer, slik som sild, fisk, egg, smør, kjøtt og melk. På tunet var det borgstue med bakeri, stabbur, driftsbygning med fjøs, stall og låve. Ned mot sjøen lå en vakker og tidstypisk hage. Ved sjøen bygde Berg et stort pakkhus – Heimbrygga – som ble brukt til mellager og salting av fisk.

Butikken, finstua og kjøkkenet er bevart slik at du får et innblikk i hvordan livet var i Berggården tidlig på 1900-tallet.

I Berggården kan du oppleve utstillingene Woxengs Samlinger, Leirvik-samlingen og utstillingen av over 400 fotografiapparater.

Mer informasjon: www.kystmuseetrørvik.no

Sjekk ut steder i nærheten