Øyvind Suul, utstilling ved Kunstmuseet NordTrøndelag

Øyvind Suul (f. 1967, Trondheim) har hovedfag ved Institutt for keramikk ved Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo. Utstillingen viser installasjoner som på forskjellig vis tar i bruk visuelle og konseptuelle muligheter som finnes i skjæringspunktet mellom maleri og skulptur. Hva kan skje i møtet mellom to, i utgangspunktet, formale motpoler? Flere av Suuls arbeider leker samtidig med konsept knyttet til fleksibilitet, tyngdekraft, likevekt,
motvekt, spenning og bevegelse. Skulpturinstallasjonene hinter på vært sitt individuelle vis til
funksjonalitet, bevegelse eller til mekaniske system i statiske positurer.

Utstillingsperiode 25. september 2021 – 8. januar 2022

Tidspunkt
Fasiliteter
UkedagerPeriodeTidBeliggenhet
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag30.09.2021
08.01.2022
11:00
16:00
fredag, lørdag30.09.2021
08.01.2022
11:00
15:00
torsdag30.09.2021
08.01.2022
18:00
21:00
  • Tema
    • Rød_Kulturspesialisten