Turforslag: Søndagsvika, Nærøysund
©Jorunn Dolmen

Turforslag: Søndagsvika, Nærøysund

Søndagsvika ved Eiternes er et universelt utformet og merket turmål i nærheten av Gravvik. Turen er ca 1,2 km hver vei og har utsikt til Leka, Risværøyene og Vikna. Stien til Søndagsvika er en gammel kjerreveg, som ble brukt av gårdbrukerne i nærområdet. Etter ca 600 m var det tidligere tider uttak av torv som ble tørket og brukt til brensel. Ved enden av stien, Søndagsvika, ble det hentet skjellsand til hønene som bl.a. ble brukt til kalktilskudd. Fra starten av stien er det bilvei. Den er kun for hytteeierne, innkjøring forbudt.

Adkomst:

Fra FV17 ta av ved Foldereid inn på Fv770 mot Rørvik. Følg denne i ca. 20 min, deretter inn på Fv771 mot Naustbukta.  Følg skilt mot Eiternes. Også mulig å ta av fra Fv17 mot Bogen og deretter følge veien til Naustbukta.  Fra Rørvik følger du Fv770, gjennom og forbi Kolvereid et stykke, deretter inn på Fv771. Parker ved informasjonstavle ved turens start.

Lat ned turbeskrivelse (pdf) her: Turbeskrivelse Søndagsvika

Se kart på for Søndagsvika på ut.no

Rett i nærheten av Søndagsvika er det også merket tursti til Eiternestind.Link til ut.no

Fasiliteter
  • Gradering
    • Lett
    • Tilgjengelig for alle
  • Handikap
    • Tilgjengelig for bevegelseshemmede