Turforslag: Gamle Lifjellveg
©Gamle Lifjellveg

Turforslag: Gamle Lifjellveg

Den gamle Mellomriksvegen fra Grong til Riksgrensa i Sverige sto ferdig i 1892, og er en vaskeekte Chausse-veg - som moten innen vegbygging var på den tiden. Hest og vogn kunne endelig ta seg fram til de ekstremt avsides stroka innafor i Namdalen, og den nye vegen på sørsida av en av Nord-Europas lengste Canyoner, Sandøla-dalen, avløste postvegen på nordsida som ferdselsveg mellom Grong og "Finn-Lierne".

Det kjørte etterhvert også en og annen bil, mange sykler, og til og med lastebiler på den smale grusvegen som var bygget av Vegmester Kragh - det vil si; av de mange rallarne og bøndene som gjorde det praktiske arbeidet med å spa for hånd, knuse stein til vegen (også for hånd!!), sprenge og mure støttemurer og hundrevis av avløp for det allestedsnærværende vannet.

På vinteren lå vegen gjemt under flere meter med snø, og lasskjøring kunne bare foregå med hest og slede helt til man fikk beltedrevet snowmobil som fraktet både varer, folk, syke og endatil døde.

Først i 1956 ble det vinteråpen veg til Lierne - da den gamle Lifjellvegen ble lagt ned og den nye vegen ble bygget. Disse går en del steder sammen. Men mange steder ser man fortsatt den nå overgrodde gamlevegen.

Tursti Gamle Lifjellveg

Over Lifjellet er det en nesten sammenhengende bit av Gamle Lifjellveg på til sammen ca en mil. Ca 5 km i Lierne kommune, og ca 5 km i Grong kommune. I Grong ryddet Grong HIstorielag i mange år et par km av vegen på Grong -sida. I Lierne har man de siste årene jobbet aktivt med et prosjekt for å ta vare på Gamle Lifjellveg og løfte den fram som en kulturhistorisk skatt og lavterskel friluftsarena.

Her har man avtorvet ca 1,5 km veg fra P-plass ved  RV 74 inn til den gamle vegvokterplassen Gamle Gosen, hvor vegvokteren og hans familie bodde og virket under skrinne forhold.

Huset fra GamGosen står i dag på Vegmuseet ved Lillehammer, på GamGosen står nå bare tuftene igjen.  Men det er satt opp utedo/vedbu og flerbruksbu/Gapahuk/scene, og  her bedrives formidling og kultur-arrangement. GamGosen er et deilig turmål som passer for alle, også sykkel og rullestol. Terrenget er flatt, og vegen er tørr. Det er ikke lov til å kjøre på gammelvegen. Det er hvilebenk ca halvvegs inn til plassen.  GamGosen-plassen vil stå ferdig i løpet av 2024 Hvis man ønsker å gå vegen videre vestover, anbefales støvler/fjellsko.

Se tursti og kart på ut.no 

Adkomst:
Ta av fra E6: RV 74 opp mot Lierne/ Sverige. Kjør langs elva gjennom en av Nord-Europas lengste Canyoner; Sanddøla-dalen, med unik geografi og fauna.

Nesten oppe på fjellet er det en hårnåls-sving, kjør videre ca 7-8 km, der er en hytte helt inntil RV 74 på høyre side. Ca 150 m forbi hytta, ligger parkering til Gamle Lifjellveg på høyre side. OBS, dette er også samenes slakteplass, og kan derfor noen få dager i året  være stengt.

Fra Lierne: Passer storparkeringa for Nasjonalparken. Etter ca 2-3 km har du parkeringa på v.hånd, rett øst for Gosen.