Småviltjakt i Namsos og Nærøysund

Småviltjakt i Namsos og Nærøysund

Utmarkscompagniet / Firma Albert Collet har til totalt 27 forskjellige jaktfelt for småviltjakt. Jaktbare arter er skogsfugl, rype, jerpe, hare, trost m.v.  Terrengene varierer i størrelse, mellom 2 000 og 50 000 dekar. Jaktfeltene byr på alle terrengtyper; fra flatt terreng til svært tungt terreng. De fleste jaktfeltene nås fra bilveg, noen få nås kun til fots.

Man kan jakt med eller uten hund, før 17.10 kan man kun jakte med hund over kote 150.

Vi har følgende perioder:
1. periode fra 10.09 til 15.09
2. periode fra 16.09 til 21.09
3. periode fra 17.10 til 23.12 (etter elgjakta er over)

Etter 1. november selges også uke-kort

Jaktkvote: Bag limit for skogsfugl og rype, - settes hvert å

Antall geværer: Et gevær pr. påbegynte 5.000 dekar

For nærmere informasjon og bestilling: Småviltjakt – UtmarksCompagniet
E-post: firmapost@collett.no                       Telefon: 74 28 71 01

Fasiliteter
  • Jakt
    • Rypejakt
    • Storfugljakt

Sjekk ut steder i nærheten