Fiske i Salen

Fiske i Salen

Spennende fiske etter røye og ørret

I de lavereliggende vannene med blandede bestander og gode gyteforhold vil det vanligvis være godt med fisk av middels størrelse, - typisk 200- 400 gram. Høyere oppe mot fjellet hvor gyteforholdene er vanskeligere og kanskje særlig i vann med rene ørretbestander vil antallet fisk være mindre, - men til gjengjeld vil man slike steder ofte finne den virkelig store fjellørreten. Fisk på mer enn 1 kg er ikke uvanlig. Etter mange år med redusert beskatning er det i de senere årene satset på systematisk forvaltning slik at fisket igjen byr på spennende utfordringer og flotte opplevelser.

Laksefiske i Salvassdraget
 

Salvassdraget er et lakseførende vassdrag, og strekker seg fra havet i vest ca. 40 km innover og oppover mot øst. Vassdraget inkluderer to større innsjøer, Salsvatnet og Skørvstadvatnet. Det består av flere sidevassdrag, og de viktigst av disse er Hendeelva, Eidenelva, Sakselva og Saleva som renner mellom Skrøvstadvatn og Salsvatn. Ved utløpet ved Salsnes renner Moelva mellom Salsvatnet og Follafjorden. Vassdraget har her en midlere vannføring på ca. 25 kbm/sek. Dette innebærer at vassdraget i hovedsak må betraktes som et smålaksvassdrag hvor gjennomsnittsvekta på fisken er rundt 2 kg.  

Laksefiske i Opløelva

Opløelva renner gjennom tettstedet Salsbruket som ligger i Nærøy kommune. I den nederste delen av elva er det et betydelig innsig av laks som byr på spennende opplevelser for interesserte fiskere. Den lakseførende strekningen ligger i flo- og fjæresonen. Fisket må derfor betegnes som et estuarfiske hvor strømforholdene vil avhenge av tidevannet. Selve vassdraget er regulert, noe som innebærer en forholdsvis jevn vannføring gjennom hele sommersesongen. Den nederste delen av elva er forsøkt tilrettelagt for sportsfiske ved at det er etablert terskler som skaper fiskehøler og "stryk" i ulike varianter avhengig av flo eller fjære.

Fjordfiske

Salen grenser i vest og nordvest mot Follafjorden og storhavet. Dette gjør at området er godt egnet for å kombinere laksefiske og/ eller innlandsfiske med fjordfiske.
Salsbruket ligger bare 10 minutter med bil fra de indre delene av Salen. Her finnes det utleiebåter som innbyr til fiske i den lune Opløfjorden eller som kan bringe den fiskeinteresserte ut på den åpne Follafjorden. Opløfjorden er en fjordarm av selve Foldafjorden, og denne er omlag 10 km lang. Indre del (ca 4 km) av Opløfjorden inneholder mange øyer og bukter. Dette gir et svært variert landskapsbilde og mange muligheter for aktiviteter for den som er glad i å være på sjøen. De mange øyer gjør at den indre delen av fjorden ligger i le for dårlig vær ifra vest, og man kan derfor være ute i båt selv om det blåser en del. Ytre del av fjorden åpner seg mot Foldahavet i vest, og her kommer man fort ut på "åpent hav" med større dyp hvor man er mer avhengig av godt vær for å være ute i åpen båt. Fjorden er ideell for sjøfiske. Her kan man få både torsk, sei og makrell med mer. Den heldige kan også få steinbit, breiflabb, brosme, kveite m.m på kroken. Det finnes også en del blåskjell og krabbe i fjorden.

Fasiliteter
 • Aktiviteter
  • Fiske i elv
  • Havfisketurer
  • Innsjøfiske
  • Isfiske
  • Kanopadling
  • Laksefiske
  • Padling
 • Dyr/fiske slag
  • Fisk
  • Laks
  • Makrell
  • ørret

Sjekk ut steder i nærheten