Vikna er en øykommune på Namdalskysten. Administrasjonssenteret ligger i Rørvik. En skjærgård med nærmere 6 000 øyer, holmer og skjær og en kystlinje på 2460 km gjør kommunen til et viktig område for fiskeri, oppdrett og kystturisme.

Vindmølle utsikt 2

Vindmølleparken på Ytre Vikna, med tilhørende visningsbygg, er en attraksjon og herfra får en et fantastisk utsyn over øyriket. Det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen. Oppdrettsselskapene har lokalt eierskap og Vikna har en ikke ubetydelig melk- og kjøttproduksjon. Økningen i bestanden av elg og rådyr har vært stor de senere år. Disse ansees i dag å være en viktig jakt- og utmarksressurs.

 

Skreifiske i ViknaRegion- og kommunesenteret Rørvik med sine 3 000 innbyggere ligger geografisk midt i landet og ”midt i skipsleia”. Her finner en Trøndelagskystens hovedattraksjon, og fylkets tusenårssted – kystkultursenteret Norveg. Videre har en et variert handels- og tjenestetilbud, i tillegg til flere interessante aktører innen telekommunikasjon og finans. Rørvik er regionens kommunikasjonssenter med flyplass, hurtigrute- og hurtigbåtanløp, dypvannskai og fergefri veiforbindelse til E6 og jernbane.

Velkommen til en kystkommune i vekst!

Besøk gjerne Vikna kommunes hjemmeside for mer informasjon.