Vikna er en øykommune på Namdalskysten. Administrasjonssenteret ligger i Rørvik. En skjærgård med nærmere 6 000 øyer, holmer og skjær og en kystlinje på 2460 km gjør kommunen til et viktig område for fiskeri, oppdrett og kystturisme.

Vindmølleparken på Ytre Vikna, med tilhørende visningsbygg, er en attraksjon og herfra får en et fantastisk utsyn over øyriket. Det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen. Oppdrettsselskapene har lokalt eierskap og Vikna har en ikke ubetydelig melk- og kjøttproduksjon. Økningen i bestanden av elg og rådyr har vært stor de senere år. Disse ansees i dag å være en viktig jakt- og utmarksressurs.

Region- og kommunesenteret Rørvik med sine 3 000 innbyggere ligger geografisk midt i landet og ”midt i skipsleia”. Her finner en Trøndelagskystens hovedattraksjon, og fylkets tusenårssted – kystkultursenteret Norveg. Videre har en et variert handels- og tjenestetilbud, i tillegg til flere interessante aktører innen telekommunikasjon og finans. Rørvik er regionens kommunikasjonssenter med flyplass, hurtigrute- og hurtigbåtanløp, dypvannskai og fergefri veiforbindelse til E6 og jernbane.

Besøk gjerne Vikna kommunes hjemmeside for mer informasjon.

En smak av kystkultur

Det er få steder der du kan få et mer komplett bilde av kystkultur og den blå næringen. Ved Namdalskysten har vi både fredede fiskevær, Kystmuseum, visningsanlegg og flotte historiske bygdninger.

Overnatting i Vikna

Rorbusommer, hotellfrokost, kystcamping eller gårdsopplevelse? Her kan du se noen alternativer for overnatting.