Lierne er nasjonalparkkommune med Lierne Nasjonalpark og deler av Blåfjella-Sjækerfjella Nasjonalpark. Her finner du fantastisk flott utsikt, dyre-og fugleliv og villmarksområder der du både kan vandre, padle, fiske og jakte. Her kan du lese om vandring i Lierne og noen turforslag fra Lierne Nasjonalparksenter.

Turforslag: Hestkjøltoppen

Hestkjøltoppen (1.390moh) er den midterste av de tre toppene i Hestkjølmassivet, her sett fra Vestgårdsetra.

Veibeskrivelse: Kjør Rv 765 til Mebygda i Sørli. Ta av til venstre i Mebygda sentrum, merket Lierne 3 (Lierne nasjonalpark 3 km til utgangspunkt), fortsett inn på skogsbilveg «Estilseterveien» til enden av veien ved Estilsetra. Husk bompenger 20 kr kontant.

Rutebeskrivelse: Gå sti til Vestgårdsetra. Gå derfra med retning toppen til høyre for Hestkjøltoppen i massivet.  Gå opp på toppen til høyre og følg deretter ryggen nord-vestover til den midterste toppen, som er selve Hestkjøltoppen på 1.390 m.o.h.

Praktiske opplysninger: Turen er gjennomførbar på en dagstur (8 -12 timer) om du er litt turvandt. Vi anbefaler likevel at du tar med telt og utstyr for å overnatte, eks på Flatfjellet, og gjennomfører som en 2 -dagers tur. Ettersom det ikke er noen form for merking eller skilting er du helt avhengig av klarvær slik at du ser målet for toppturen. Husk ordentlig kart (målestokk 1:50.000) og kompass, gode sko, mat og drikke for hele dagen, ekstra klær, og evt utstyr for overnatting i telt.

Tjåehkere sijte /Østre Namdal reinbeitedistrikt har rein og gjerdeanlegg i dette området. Vis derfor hensyn og respekt for reinens behov for å være i fred på snø-flekker og i høyden for avkjøling på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den selv om det ikke ser slik ut.

Turforslag: Toppturer i Blåfjella-Sjækerfjella Nasjonalpark

Lengre tur inn i Blåfjella-Sjækerfjella Nasjonlpark til toppene Goegkemesspielte, Midtiklumpen, Blåfjellhatten og Blåfjellet.

Veibeskrivelse: Kjør Rv 765 til Sørli, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348 mot Tjallia – Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Ta av til venstre etter 12km, skogsbilveg og bomveg (100,-) Utgangspunkt for turen er ved Øvre Jersåssetra

Rutebeskrivelse: Med Midtre og Store Blåfjellvatna som utgangspunkt er dette en tur på ca. 30km og ca 1800 høydemeter stigning. I normalt turtempo og med noen innlagte pauser tar turen ca. 12—14 timer. Det er en lang tur opp på de høyeste toppene i parken og midt inn i hjertet av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Praktiske opplysninger: Det kan være hensiktsmessig å gå inn til Blåfjellvatna kvelden i forveien og overnatte der (telt) Dette er en tur på 2-3 timer. Følg da sti fra Øvre Jersåsseteren og inn mot Trivasshytta og gå derfra opp til Blåfjellvatna. Fra Midtre Blåfjellvatn følger man ryggen østfra opp til Goegkemsspielte (1281 moh).

Derfra følger man ryggen vestover mot Midtiklumpen. Opp mot toppen av Midtiklumpen (1333 moh), den høyeste toppen i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, blir det et stykke veldig bratt i litt eksponert terreng, ellers er oppstigningen enkel. Man må følge ryggen og holde mot sør. Følges denne beskrivelsen trenger man ikke sikringsutstyr. Ned fra Midtiklumpen er det viktig å gå ned rett vestover fra toppen. Går man ned mot nord for tidlig vil det være behov for sikringsutstyr, da det er bratt og mye svaberg.

Ruten er ikke merket, kart/kompass/GPS er nødvendig!

Turforslag: Turstier i Rauberglia

Veibeskrivelse: Kjør Rv 74 østover retning Gäddede. Ta høyre ved Muru, brunt skilt til Lierne (nasjonalpark), og kjør videre på bomveg retning Øvre jakthytta (Innfallsport Lierne nasjonalpark). Bompenger betales via SMS eller kontant.

Rutebeskrivelse: Ved innfallsporten er det ei enkel gamme med bålplass og informasjon. Det finnes også en utedo. Det er tilrettelagt sti, med klopper og merking helt til fjellstyrets hytte ved Raubergtjønna, og merket sti til Kronprinsesse Mette Marit bauta i Lierne nasjonalpark. Begge disse turmålene er fine dagsturer, ca 5 km å gå en vei.

Praktiske opplysninger: Ønsker du å fiske i Raubergtjønna kan fiskekort kjøpes på www.inatur.no eller på turistinformasjon og butikker i Lierne. Fjellstyrene i Lierne leier ut båt i Raubergtjønna, men undersøk om den er opptatt, da den følger hytteutleien på sommeren. Det går fint å fiske fra land.

Tjåehkere sijte/ Østre Namdal reinbeitedistrikt har rein i dette området. Vis derfor hensyn og respekt for reinens behov for å være i fred på snøflekker og i høyden for avkjøling på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den selv om det ikke ser slik ut.

Turforslag: Nasjonalparkbauta, Blåfjella-Sjækerfjella Nasjonalpark

Veibeskrivelse: Kjør opp Fv74 til Lifjellet, og parker inne på den skiltete parkeringsplassen. Dette er også en av innfallsportene til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Turen til bautaen starter her.

Rutebeskrivelse: Gå fra parkeringsplass tilbake på Fv74 og over broen like vest for innkjøring til parkeringsplass. På andre siden av broen starter stien ved informasjonsskilt. Følg merket sti i ca 5 km til du er fremme ved bauta. Det er noe fuktig myr de første km, men etter dette går stien på fjellgrunn. Lett stigning opp mot bautaen.

Praktiske opplysninger: Ta gjerne en rast i gamme ved parkeringsplass. Er det ved på plassen, kan denne brukes inne i gammen. Fiskekort i Eldbekkskarvatnet kan kjøpes på  www.inatur.no eller på turistinformasjon og butikker i Lierne. Fjellstyrene i Lierne leier ut båt i Eldbekkskarvatnet.

Låarte sijte /Luru reinbeitedistrikt har rein i dette området. Vis derfor hensyn og respekt for reinens behov for å være i fred på snøflekker og i høyden for avkjøling på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den selv om det ikke ser slik ut.

Turforslag: Lakavatnet

Veibeskrivelse: Kjør Rv 765 til Sørli, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348 til Tjallia—

Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 21 km. Siste 6 km fra Berglia er bomveg, husk bompenger kr 100,-kontant.

Rutebeskrivelse: Vil du gå en rundtur kan du gå den øvre stien (merket til Lakavasshytta) ca 3 km opp til Lakavatnet. Gå via båthuset til Fjellstyrene i Lierne og ta den nedre stien langs elva tilbake til parkeringsplassen. Hele runden er på 6-7 km.

Ønsker du å bestige toppen av Lakavasshatten (932 m.o.h) eller gå videre til toppen av Lurusneisa (992 m.o.h), tar du den øvre stien og går videre på nordsiden av Lakavatnet til bestigningen av Lakavasshatten på ryggen vestover. Ønsker du å gå på sørsiden av vatnet er det bru over Lakavasselva ved utløpet av Lakavatnet.

Praktiske opplysninger: Fiskekort i Lakavatnet og Lakavasselva kan kjøpes på www.inatur.no eller på turistinformasjon og butikker i Lierne. Fjellstyrene i Lierne leier ut båt i Lakavatnet, men undersøk om den er opptatt, da den følger hytteutleien på sommeren. Det går fint å fiske i kulpene i elva eller fra land.

Låarte sijte /Luru reinbeitedistrikt har rein i dette området. Vis derfor hensyn og respekt for reinens behov for å være i fred på snø-flekker og i høyden for avkjøling på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den selv om det ikke ser slik ut.

Lierne Nasjonalparksenter

Disse turforslagene har blitt utarbeidet av Lierne Nasjonalparksenter. Ta kontakt med dem for mer informasjon på www.nasjonalparken.no. For hytteleie, ta kontakt med Fjellstyrene i Lierne.