Salen er det landskapsrommet som ligger langs Salsvassdraget og som strekker seg fra innlandet ved Høylandet i øst og ut mot Salsnes i vest

Området er ganske uberørt av menneskelig aktivitet , og er samtidig fantastisk variasjonsrikt. Her er frodige daler, store og små vatn, og ville fjell som knyttes sammen av de mange små og store elver. Her har en god plass til å dyrke friluftslivet uten forstyrrelser fra dagens informasjons- og underholdningsteknologi. Så her er det rom for å kunne koble av fra hverdagens jag og glede seg over naturens mangfold, høste av naturens overskudd eller kanskje rett og slett svette litt for å komme i bedre fysisk form.

Hende Gård juli 2011

Hende Gård i Salen

Hende Gård – her kan du bo under ditt besøk i området

I Salen finnes det mange ulike naturtyper som gir rom for ulike typer av dyr, fugler, skog og blomster. Det å være ute i naturen byr på store muligheter til å dra på oppdagelsesferd for å utforske hva som finnes av ulike dyr og sportegn, og hva som finnes av forskjellige typer trær og blomster. Kanskje er man også så heldig og finner en sjelden mose eller lavart.

Her kan du lese mer om våre tilbud.