Ørret- og røyefiske i Namsskogan
Fisket i Namsskogan byr på fine og varierte naturopplevelser, fra skoglandskap til høgfjell. Du kan boltre deg i 800 vann/tjern og 35 elver, og flere steder har du gode muligheter til å oppleve eventyrlig fiske, med en særdeles god kvalitet på fisken. Ørret er mest utbredt, men noen vann har også gode bestander med røye.

Namsen, «elvenes dronning» renner gjennom hele kommunen. Elva er ikke lakseførende i disse delene av vassdraget, men til gjengjeld er den en av Norges beste ørretelver! Du finner også en relikt lakseart her, Namsblanken.

isfiske

Våre anbefalinger:

Namsen
Her finnes en enestående bestand av stor ørret i stort sett hele elvestrekningen. Elva er variert med fosser og stryk med fine kulper og lange strekninger med rolig vannføring. Markfiske og fluefiske er egnelig redskap.

Tunnsjøelva
Ei sideelv sør i kommunen med kvaliteter fullt på høyde med Namsen. Her finnes 20 km elv med mange fine strekninger. Ørreten er av veldig god kvalitet. I de øvre delene av elva kan man også få røye. Markfiske er mest utbredt, men fluefiske er også egnelig.

Mellingsvatnet
7 km2 stort vatn nord i kommunen, i et idyllisk skogkledt landskap. Fine holmer spredt over hele vatnet gir mange gode fiske- og leirplasser. Svært familievennlig område. Kun ørret av fin kvalitet. Åpent for granfiske i perioder. Oterfiske fra båt under døgnflueklekkinga anbefales!

Skorovassfjella og Nessåvatna
I dette området er det en rekke vann og tjern med både ørret og røye. Nessåvatna består av tre store vatn med Midtivatnet som selve diamanten. Her kan du få både ørret ot røye på flere kilo. Merkede stier inn fra Skorovatn gjør området lett tilgjengelig.

Gåsvatna
Storgåsvatnet og Litjgåsvatnet ligger i fin høgfjellsnatur sammen med flere andre små og store vatn. Kun ørret i Storgåsvatnet. Lijtgåsvatnet har tett røyebestand, men fisk opp mot 1,5 kg kan forekomme. Fin kvalitet også på småfisken. Anbefalt isfiskeområde for barn.

Steinfjellet
Her finnes en rekke vatn med ørret av god kvalitet og fin størrelse. Området er lett tilgjengelig fra Steinfjellveien, og man kan fiske like ved vei eller gå hvor langt man måtte ønske for å prøve fiskelykken i spennende høgfjellsvatn.

Namskroken og Børgefjell
Øvre deler av Namsen ligger i Børgefjell nasjonalpark. Her er en variert og villmarksprega natur. Ørreten er av meget god kvalitet og kan gjerne bli både ett og to kilo. For de som ønsker å gå et stykke er Jengelskardvatnet verdt et besøk.

Storfrøyningelva
Nesten 10 km med variert elv. Ørret på 0,2-0,3 kg mest vanlig, men fisk på 1 kg er ikke uvanlig! Egnelig for både markfiske og fluefiske. Mange nærliggende vatn med mulighet for garnfiske.

For familien
Av lett tilgjengelige og lettfiska vann/tjern kan vi nevne vassleia Osvatnet, Midtivatnet og Ausvatnet i sørvest, Brekkvatnet og Frøyningen i de midtre delene av kommunen og Sponstjønna på Steinfjellet. I Sandåa like øst for Namsskogan sentrum er det også artig å være liten fisker, da det biter villig på spesielt mark og dupp.

Ørretfiske

Namsskogankortet

Namsskogankortet gir deg tilgang til rimelig fiske på 85 % av alt utmarksareal i Namsskogan kommune. Kortet omfatter alt areal tilhørende Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk AS, Ulvig Kiær AS og Moen kommuneskog. Falmår Statskog i Grong kommune er også innlemmet i fiskekortet.

Korttyper og salgskanaler

Kortet selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort på www.inatur.no .
Det kan også kjøpes på flere reiselivsanlegg og bensinstasjoner i kommunen.

 

Namsskogankortet – fiskekortpriser 2016 – 2017:

Døgnkort 3 døgnskort Ukekort Sesongkort Innenbygds sesong
Hovedkort kr 150.- kr 310.- kr 390.- kr 550.- kr 390.-
Familiekort kr 220.- kr 440.- kr 590.- kr 810.- kr 550.-

Med familie menes 1 eller 2 foreldre sammen med 1 eller flere barn under 20 år.
PS! Alle som skal fiske med garn og markline skal ha løst fiskekort.

Namsskogankortet kan også kjøpes på sms:
Døgnkort kr 150,-: send FISKEKORT NAS10 til 2377
3-døgnskort kr 310,-: send FISKEKORT NAS11 TIL 2377.
Ukekort kr 390,-: send FISKEKORT NAS12 til 2377.

Ungdom under 20 år fisker gratis når de er sammen med foreldre med gyldig fiskekort.

Barn under 16 år fisker gratis.

 

GOD TUR OG SKITT FISKE!