3 nasjonalparker med villmarksfølelse

I Namdalen har vi tre nasjonalparker; Lierne nasjonalpark, Børgefjell nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Nasjonalparkene skal bevare og verne sårbare naturområder. I Namdalen bevares rik høyfjellsfauna, urskog, reindriftsområder og urørte villmarksområder med stort biologisk mangfold. I nasjonalparkene er det både fjellrev, jerv, gaupe, bjørn, tamrein, elg, fugler som snøugle, kongeørn og våtmarksfugler, samt annet variert dyreliv.

Lierne nasjonalpark

Lierne/Lirje nasjonalpark ligger i Lierne kommune ved Svenskegrensen, lengst øst i Namdalen. Landskapet er en eneste stor utstilling for hvordan istida preget området for mangfoldige år siden. Parken har også flere kulturminner.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark i Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, og har fantastisk turterreng og mange sårbare plante- og dyrearter. Nasjonalparken er kjent for mye rype og skogsfugl. I de høyereliggende vannene biter både ørret og røye godt.

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark strekker seg over fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland i kommunene Namsskogan, Røyrvik, Grane og Hattfjelldal. Parken ble opprettet i 1963 som Norges andre nasjonalpark for å bevare villmarksområder og for å sikre biologisk mangfold.

Opplev og overnatt i nasjonalparkene

Her finner du noen opplevelser og overnattingsmuligheter i nasjonalparkene eller ved tettstedene i nasjonalparkenes randsoner. Du vil finne flere forslag til aktiviteter, overnatting og spisesteder hvis du klikker deg inn på hver nasjonalpark.