Sanddøla er godt egnet for fluefiske fra land, men båtfiske forekommer i den nederste delen av elva.

Sanddøla er godt egnet for fluefiske fra land, men båtfiske forekommer i den nederste delen av elva.

Nerhøla i Tømmeråsfoss er den eneste sonen hvor det fiskes fra båt i noe omfang.

Gjennomsnittsstørrelsen på laksen er mellom 4 og 6 kg, litt større enn snittet ellers i Namsen. Sanddøla er det største sidevassdraget til Namsen.

Laksetrapper gjør at laksen går helt opp til Bergfossen i Sanddøladalen (foten av Lifjellet), det vil si en strekning på ca 40 km. Vassdraget er ikke regulert, så vannføringen varierer med nedbørsmengden. Større innsjøer i den øvre delen av vassdraget bidrar til å jevne ut vannføringen.

Informasjon om Sanddøla:

Snittvekt laks:                  4-6 kg
Lakseførende strekning:  40 km