Opløelva renner gjennom tettstedet Salsbruket som ligger i Nærøy kommune. I den nederste delen av elva er det et betydelig innsig av laks som byr på spennende opplevelser for innteresserte fiskere.

Den lakseførende strekningen ligger i flo- og fjæresonen. Fisket må derfor betegnes som et estuarfiske hvor strømforholdene vil avhenge av tidevannet. Selve vassdraget er regulert, noe som innebærer en forholdsvis jevn vannføring gjennom hele sommersesongen.

Den nederste delen av elva er forsøkt tilrettelagt for sportsfiske ved at det er etablert terskler som skaper fiskehøler og «stryk» i ulike varianter avhengig av flo eller fjære.

Fiskekort koster kr. 400,- + kr. 200,- i depositum som tilbakebetales ved fangstregistrering innen 14 dager fra tidspunkt for fiske.

Fiskekort kjøpes og betales elektronisk her. Ved kjøp av fiskekort, husk i starten å velge måned og dato for fiskekortet i kalenderen.

For mer informasjon om Opløelva eller andre jakt- og fiskeprodukter, klikk her