Høylandsvassdraget omfatter elvene Søråa, Eida, Flakken og Flåttelva. Eida og Søråa er de viktigste fiskeelvene i Høylandsvassdraget.

Høylandsvassdraget omfatter elvene Søråa, Eida, Flakken og Flåttelva. Eida og Søråa er de viktigste fiskeelvene i Høylandsvassdraget.

I tillegg ligger tre relativt store innsjøer i dette vassdraget -Eidsvatnet, Grongstadvatnet og Øyvatnet. Vannføringen varierer i forhold til nedbøren, men innsjøene bidrar til å dempe variasjonen.

Eida

Eida er en veldig rask elv på ca 1 km, som ligger mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet. Det drives først og fremst fiske fra land, både med sluk og flue.

Fakta om Eida:

Lakseførende strekning:1 km
Snittvekt laks:4-5 kg

Søråa

Prøv en-hånds fluestang her!
Søråa, med Nordelva, er ca. 15 km. lang og ligger litt lenger opp i vassdraget enn Eida. Det drives først og fremst fiske fra land. Både sluk og flue brukes, men Søråa er en meget flott flueelv, og kanskje særs fin for fiske med en-hånds fluestang. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen i Søråa ligger på 4 til 5 kg. Vannhastigheten varierer en del.

Fakta om Søråa:

Lakseførende strekning:15 km
Snittvekt laks:4-5 kg