Bjøra er kjent for å ha den største laksen av elvene i Namsenvassdraget med en snittvekt på mellom 5 og 6 kg.

Bjøra er kjent for å ha den største laksen av elvene i Namsenvassdraget med en snittvekt på mellom 5 og 6 kg.

Det drives både med båt- og landfiske, men fluefiske fra land er den vanligste fiskeformen. Bjøra er også kjent for sitt gode sjøørretfiske.

Bjøra renner ut i Namsen like ovenfor Overhalla sentrum. Den renner ut fra Eidsvatnet, og selve elvestrengen er drøyt 10 km lang.

Informasjon om Bjøra:

Snittvekt laks:                  5-6 kg
Nedbørsfelt:                     557 km2
Lakseførende strekning:  10 km