Du finner Namsskogan lengst nord i Namdalen ved grensa til Nordland og med ei arm inn i Børgefjell Nasjonalpark. Rundt halvparten av utmarksarealet i kommunen er statsgrunn og storparten av dette er statsallmenning.

Det meste av arealene i NamStordalshyttasskogan, er det Namsskogan Fjellstyre som forvalter. Fjellstyret forvalter bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske i statsallmenningene. De har også 17 hytter for utleie samt en masse robåter rundt omkring i fjellheimen, noen ved vei, andre oppe i fjellet.

 

Småviltjakt
Namsskogan fjellstyre forvalter småviltjakt på ca 585 000 dekar.
Jaktkort og kart samt mer informasjon finner du hos inatur. Ønsker du å søke på regulerte perioder gjør du dette via fjellstyrets egne nettsider

Fiske
Namsskogan har til sammen mer enn 800 vatn/tjern og 35 elver med bra fiske. Ørret er det vanligste fiskeslaget, men noen få vann har også bestander av røye.

Finntjønn hyttaElva Namsen, som har sitt utspring nord-øst for kommunen, renner over 70 km gjennom hele kommunen. Elva har en utmerket ørretbestand, og fisk på 1-3 kg er ikke uvanlig.
Elva er ikke lakseførende i Namsskogan, men det finnes en relikt lakseart, nemlig Namsblanken. Den blir nok ikke over 2-3 hekto, men yter god motstand når du får den på kroken.

Av fiskekort kan du velge mellom Namsskogan kortet eller Børgefjell kortet.

 

Relaterte linker:

www.namsskogan-fjellstyre.no

www.visitnamsskogan.no

www.familieparken.no