Open menu
Oppgården i Kvelia

Oppgården i Kvelia

Kilde: Visit Namdalen AS

Oppgården ble bygd i 1858 av den kjente Jens Larsen Kveli, og ble fredet i 1941. Den er bevart med tun og bygninger slik den sto for 150 år siden. Foruten hovedbygningen finns det steinfjøs, stall, smie, stabbur, badstue, melkehus, brønnhus, bakerstue og jordkjeller.

Mesteparten av bruksgjenstandene og redskapen som var bruk i det forrige århundre finnes fortsatt i bygningene. Enga rundt gården har et uvanlig rikt botanisk mangfold og blir høstet og
drevet som natureng. Den har status som vernet kulturlandskap.
Gården har også en seter med 7 bygninger. Seteren ligger ved Rømmervatna, ca 6 km fra gården. De fleste bygningene er restaurert i de seneste år. Seteren har vernestatus.

På Oppgården arrangeres det også friluftsteater.

Sjekk ut steder i nærheten