Løvøy kirke

Løvøy kirke

Den 13 mai 1871 ble det opprettet kontrakt mellom Nord- Flatanger sognestyre og gårdbruker Hans Amundsen om kirketomt og kirkegård på Løvøya. Den 9 juli 1871 ble grunnsteinen lagt. En minneseddel ble innmurt i et lite rom i alteret. 

Den 1 august 1872 ble Løvøy kirke innviet av biskop Grimelund. Alle prestene i hele Namdalen prosti var tilstede. B. H. Solem hadde vært formann i byggenemnda og ellers var Hans Amundsen og Ole Sitter med. Det meste av utsmykningen i kirken var gaver; kjøpmann Amundsen ga lysestaker til alteret, Peter Schjelde ga en lysekrone og noe av utstyret i Halmøy kirke ble også ført til Løvøya.

Sjekk ut steder i nærheten