Open menu
Flakkan og Øie natur- og fuglereservater
©Høylandet Kommune

Flakkan og Øie natur- og fuglereservater

Kilde: Visit Namdalen AS

Flakkan naturreservat og fuglefredningsområde i Høylandet ble opprettet i 1984. Det fredede område er et viktig våtmarksområde. Fuglefredningsområdet gjelder både Øver-Flakkan vatn og Ner-Flakkan vatn. Av fuglearter kan rødstilk, Gluttsnipe, Kvinand, Bunnakke, Krikkand, Horndykker og Sangsvane nevnes. Det er spesielt mye bever i området. Området er lett tilgjengelig fra Kystriksveien Fv17 og er et yndet området blant fuglekikkere og fotografer.  Les mer om Flakkan naturreservat og fuglefredningsområde på felles.naturbase.no

 

Øie naturreservat  ved Øyvatnet er et naturreservat of fuglefredningsområde i Høylandet, opprettet i 1984. Dette er et våtmarksområde med påvist hekking av blant annet smålom, stokkarnd, brunnakke og toppand. Det er også trane i området. Området er populært blant fuglekikkere og fotografer. Les mer om Øie naturreservat på felles.naturbase.no.

Sjekk ut steder i nærheten