Bertnem gravhauger

Bertnem gravhauger

De tre store gravhaugene ligger 8 km. øst for Ranemsletta i Overhalla kommune. Dette er såkalte rundhauger, den største er 6 – 7 m. høy og med en diameter på nesten 50 m. Det er funnet flere hustufter i tilknytning til gravhaugene. 

Det er tufter etter langhus som ble brukt til bolig, 40 m. lange og 8 m. brede. Ved hjelp av hustuftene er gravhaugene datert til merovingertiden, ca 550 – 800 e.kr. Bertnem var trolig høvdingsete i Namdalen på denne tiden.  Haugene var en del av Fotefar mot Nord prosjektet. Du kan lese mer im historien ved Bertnem her.