Namdalen ligger i Nord Trøndelag Fylkeskommune og dekker områdene Flatanger, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka, Grong, Høylandet, Namsskogan, Lierne, Røyrvik.

Det finnes flere Turistkontor rundt om i Namdalen som er både helårsåpent og periodevis bemannet. Her finner du informasjon om åpningstider og besøksadresser.


Namsos, Fosnes, Overhalla, Namdalseid, Flatanger – Turistkontor Midtre Namdal

Åpningstider 15.06 – 24.08 2015
Mandag-fredag 10:00-19:00
Lørdag 10:00-18:00
Søndag 11:00-18:00

Rock City, Sverresgt. 37, Namsos
Tlf +47 909 77 800
epost: turistinfo@midtre-namdal.no


Fosnes – Servicekontoret Fosnes Kommune
Tlf +47 74 28 64 00
Epost: post@fosnes.kommune.no

 

Flatanger – Servicekontoret Flatanger Kommune
tlf +47 74 22 11 00
epost: postmottak@flatanger.kommune.no


Namsskogan – Namsskogan Familiepark.
Tlt +47 74 33 37 00
epost: info@namsskogan-familiepark.no
www.familieparken.no

 

Grong – Turistinformasjon Grong Fritid
Tlf +47 74 31 27 00.
epost: post@grongfri.no
www.grongfritid.no

 

Høylandet – Sørsia Service, Statoil
Tlf +47 74 32 10 00
bodk@statoilfuelretail.com

 

Røyrvik – Visit Børgefjell
Tlf +47 74 33 57 45
epost: post@visitborgefjell.com
www.visitborgefjell.com

 

Lierne – Visit Lierne, Nordli
Tlf +47 90 13 25 56
epost: post@visitlierne.no
www.lierne.no

 

Leka – Husby Handel
Telefon +47 74 39 97 70.
epost: joker.husby@ngbutikk.net
www.leka.kommune.no

 

Nærøy – Servicekontoret/biblioteket Nærøy kommune
Tlf +47 74 38 26 90/+47 74 38 26 00
epost: biblioteket@naroy.kommune.no
www.naroy.kommune.no

 

Rørvik – Norveg
Telefon +47 48 88 00 24
www.kystmuseetnorveg.no

Åpningstider:
Varierende åpningstider fra kommune til kommune.
Sommersesongen: Utvida åpningstider